Rok po końcu świata

Rok po końcu świata

Wednesday, December 11th, 2013

Gdyby ten zbiór ukazał się dwa lata temu, włączyłby się w prekatastroficzny nurt, który przetoczył się przez zachodnią kulturę w związku z końcem kalendarza Majów. Jednak nasz świat nie skończył się wtedy, trwa nadal, co najmniej przez czas, gdy czytacie te słowa.
Kończy się za to jedenaście światów stworzonych na potrzeby tej antologii, choć próbują […]

Michał Cetnarowski - Cyberpunk

Thursday, October 3rd, 2013

Opowiadanie Cyberpunk Michała Cetnarowskiego pochodzi z antologii Rok po końcu świata, wydanej w w formie e-booka w 2013 roku.
.
Download mobi
Download epub
.
.
.

Rok po końcu świata - fragment

Monday, September 9th, 2013

Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem opowiadania Michała Cetnarowskiego, pochodzącym z  Roku po końcu świata.
.
.
.
.
Antologia zawiera teksty:
Michała Cetnarowskiego - Cyberpunk
Emila Strzeszewskiego - Iskry w wodzie
Pawła Ciećwierza - Pasażerowie
Mileny Wójtowicz - Post mortem
Joanny Skalskiej - Dwa do dwóch
Anny Kańtoch - Okno Myszogrodu
Wojciecha Szydy - Popiołun
Pawła Majki - Koniec / początek wieku
Michała Protasiuka - Prawie
Stanisława Truchana […]

Rok po końcu świata - premiera

Friday, September 6th, 2013

Pierwsza powergrahowa premiera, która ukazuje się tylko w e-booku. Jedenaście tekstów (Michał Cetnarowski, Paweł Ciećwierz, Anna Kańtoch, Paweł Majka, Jakub Nowak, Michał Protasiuk, Joanna Skalska, Emil Strzeszewski, Wojciech Szyda, Stanisław Truchan, Milena Wójtowicz) w scenografii steam- lub cyberpunkowej opowiada o zbliżającym się końcu świata.
.
.